Vedtægter og Ordensreglement


Her kan du se foreningens Vedtægter og Ordensreglement.

Det henstilles meget, at ordensreglementet overholdes, så vi alle kan nyde det mest muligt, når vi opholder os her i vores skønne område.

Husk også hastighedsbegrænsningen på 15 km/t på foreningens veje. Den er ikke kun indført af hensyn til beboernes sikkerhed, men også for at mindske sliddet på vejene og begrænse de støvgener, som i tørre perioder kan være særdeles generende.

NB: Du kan også hente en Microsoft Word udgave af Vedtægter og Ordensreglement.

Om
foreningen
Bestyrelse
og revisor
General-
forsamlinger
Nyheder Opslagstavlen Kontakt
foreningen
Links

Denne side er sidst opdateret 2014-09-14 10:22 CED