Generalforsamlinger


På denne side findes indkaldelser til foreningens generalforsamlinger samt referaterne herfra.

Sammen med hver indkaldelse følger det reviderede regnskab fra det forgangne regnskabsår samt budgetforslaget for det kommende regnskabsår. Foreningens regnskabsår går fra den 1. juli til den 30. juni.

Du kan se de seneste indkaldelser og referater (Microsoft Word eller Adobe PDF dokumenter) ved at klikke på henvisningerne nedenfor.

Indkaldelse 2018 Indkaldelse 2017 Indkaldelse 2016 Indkaldelse 2015 Indkaldelse 2014
Referat 2018 Referat 2017 Referat 2016 Referat 2015 Referat 2014

Selv om det kun er de seneste fem års indkaldelser og referater, som er vist i tabellen ovenfor, kan man godt få fat i ældre indkaldelser og referater. Det kræver blot, at man henviser direkte til dokumentets filnavn, som er IndkNN.doc for indkaldelser og RefNN.doc for referater, og hvor NN er de to sidste cifre i årstallet.

Man kan herefter hente det ønskede dokument ved at benytte følgende webadresse:
http://alfaland.com/stokkebro/filnavn

Hvis du f.eks. vil hente referatet for 2008, bliver adressen derfor:
http://alfaland.com/stokkebro/Ref08.doc

Det er indkaldelser og referater helt tilbage til år 2002.

Om
foreningen
Vedtægter og
Ordensreglement
Bestyrelse
og revisor
Nyheder Opslagstavlen Kontakt
foreningen
Links

Denne side er sidst opdateret 2018-09-03 13:33 CED